GIRL

For girl Model Height:101cm

Sweater /Size the model wears:100cm
Short Pants /Size the model wears:100cm
Tights /Size the model wears:100cm
Boots /Size the model wears:17cm